μαχίμω

μαχίμω
μάχιμος
fit for battle
masc/neut nom/voc/acc dual
μάχιμος
fit for battle
masc/neut gen sg (doric aeolic)
μάχιμος
fit for battle
masc/fem/neut nom/voc/acc dual
μάχιμος
fit for battle
masc/fem/neut gen sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • μαχίμῳ — μάχιμος fit for battle masc/neut dat sg μάχιμος fit for battle masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”